சபரி துர்கா மந்திரம்:

சபரி துர்கா மந்திரம்:

அஸ்ய ஸ்ரீ  சபரி துர்கா மஹாமந்த்ரஸ்ய பைரவ ருஷி: பங்தி சந்த: ஸ்ரீ சபரி துர்கா தேவதா   ஸ்ரீம் பீஜம் ஹ்ரீம் சக்தி  ஐம் கீலகம் ஸ்ரீ  சபரி துர்கா பிரசாத ஸித்யர்த்தே ஜபே விநியோக:

ஓம்                             அங்குஷ்டாப்யாம் நம:                  ஹ்ருதயா நம:  

ஸ்ரீம்                             தர்ஜநீப்யாம் நம:                             சிரஸே ஸ்வாஹா

ஹரீம்                       மத்யமாப்யாம் நம:                         சிகாயை வௌஷட்
க்ரோம்                      அனாமிகாப்யாம் நம:                     கவசாய ஹூம்
ஐம்                              கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:                   நேத்ரத்தராய வௌஷட்
ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம்
க்ரோம் ஐம்              கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம:      அஸ்த்ராய பட்

பூர்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக் பந்த:


த்யானம்

குஞ்ஜா பலா  கல்பித  ஹாரரம்யாம்
சுருத்யோ: சிகண்டம் சிகிநோ  வஹந்தீம்
கோதண்ட பாணௌ தததீம் கராப்யாம்
கடிஸ்த வல்காம் சபரீம் ஸ்மராமி

பஞ்சோபசார பூஜா

லம்        ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:
ஹம்     ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:
யம்         வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:
ரம்          அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:
வம்        அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:
ஸம்      ஸர்வாத்மனே சர்வோபசாரான் கல்பயாமி நம:

மூல மந்த்ரம்

” ஓம் ஸ்ரீம்  ஹ்ரீம்  க்ரோம் ஐம் “

ஹ்ருதயாதி நியாஸம்  :    பூர் புவஸ்வரோமிதி  திக் விமோக:

த்யானம் –  லமித்யாதி பூஜா  – சமர்ப்பணம்

சுபம்
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s