மூல துர்கா மந்திரம்:

மூல  துர்க்கா மந்திரம்:

அஸ்ய ஸ்ரீ  மூல துர்கா மஹாமந்த்ரஸ்ய நாரத ருஷி: காயத்திரீ சந்த: ஸ்ரீ மூலதுர்கா தேவதா தும் பீஜம் ஹ்ரீம் சக்தி  ஸ்வாஹா கீலகம் ஸ்ரீ மூல துர்கா பிரசாத சித்யர்த்தே ஜபே விநியோக:

ஓம் ஹரீம் தும் துர்காயை அங்குஷ்டாப்யாம் நம:    
ஓம் ஹரீம் தும் துர்காயை   தர்ஜநீப்யாம் நம:
ஓம் ஹரீம் தும் துர்காயை   மத்யமாப்யாம் நம:
ஓம் ஹரீம் தும் துர்காயை   அனாமிகாப்யாம் நம:
ஓம் ஹரீம் தும் துர்காயை   கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:
ஓம் ஹரீம் தும் துர்காயை   கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

ஓம் ஹரீம் தும் துர்காயை   ஹ்ருதாய நம:    
ஓம் ஹரீம் தும் துர்காயை   ஸிரசே ஸ்வாஹா
ஓம் ஹரீம் தும் துர்காயை   சிகாயைவஷட்
ஓம் ஹரீம் தும் துர்காயை   கவசாய ஹூம்
ஓம் ஹரீம் தும் துர்காயை   நேத்ரத்தராய வௌஷட்
ஓம் ஹரீம் தும் துர்காயை   அஸ்த்ராயபட்

பூர்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக் பந்த:

த்யானம்

ஸிம்ஹஸ்தா ஸஸிசேகரா மரகத ப்ரக்யை: சதுர்பிர் புஜை:
சங்கம் சக்ர தனு: சராம்ஸ்ச தததீ நேத்ரை: த்ரிபி: சோபித:
ஆமுக தாங்கதி ஹார கங்கண ரணத் காஞ்சீ ரணந் நூபுரா:
துர்க்கா துர்கதிஹாரிணீ பவது நோரத்னோல்லஸத் குண்டலா

பஞ்சோபசார பூஜா

லம்        ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:
ஹம்     ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:
யம்         வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:
ரம்          அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:
வம்        அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:
ஸம்      ஸர்வாத்மனே சர்வோபசாரான் கல்பயாமி நம:

மூல மந்த்ரம்

” ஓம்  ஹ்ரீம்  தும்  துர்க்காயை நம: “

ஹ்ருதயாதி நியாஸம்  :    பூர் புவஸ்வரோமிதி  திக் விமோக:

த்யானம் –  லமித்யாதி பூஜா  – சமர்ப்பணம்

சுபம்

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s