வன துர்கா மந்த்ரம்

வன துர்க்கா மந்திரம்:

அஸ்ய ஸ்ரீ  வன துர்கா மஹாமந்த்ரஸ்ய  பகவான் ஆரண்ய ருஷி: அனுஷ்டுப்பு சந்த: ஸ்ரீ வனதுர்கா தேவதா தும் பீஜம் ஸ்வாஹா சக்தி   ஹரீம் கீலகம் ஸ்ரீ வன துர்கா பிரசாதேன சர்வ துக்க விமோசநார்த்தே ஜபே விநியோக:

ஓம் உத்திஷ்டபுருஷி                  அங்குஷ்டாப்யாம் நம:  
ஓம் கிம்ஸ்வபிஷி                        தர்ஜநீப்யாம் நம:
ஓம் பயம் மேசமுபஸ்திதம்     மத்யமாப்யாம் நம:
ஓம் யதி சக்ய மசக் கியம் வா  அனாமிகாப்யாம் நம:
ஓம் தன்மே பகவதி                      கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:
ஓம் சமய ஸ்வாஹா                   கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

ஓம் உத்திஷ்டபுருஷி                  ஹ்ருதாய நம:
ஓம் கிம்ஸ்வபிஷி                        ஸிரசே ஸ்வாஹா                              
ஓம் பயம் மேசமுபஸ்திதம்     சிகாயைவௌஷட்
ஓம் யதி சக்ய மசக் கியம் வா  கவசாய ஹூம்
ஓம் தன்மே பகவதி                      நேத்த்ரத்தராய வௌஷட்
ஓம் சமய ஸ்வாஹா                  அஸ்த்ராய பட்          

பூர்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக் பந்த:


த்யானம்

சௌவர்ணாம் புஜ மத்யகாம் த்ரிநயனாம் சௌதாமிநீ ஸந்நிபாம்
சக்ரம் சங்க வராபயாநி  தததீம் இந்தோ; காலம் பிப்ரதீம்
க்ரை லேளாங்கத ஹார குண்டலதராம் ஆகண்டலாத்யை: ஸ்துதாம்
த்யாயேத் விந்த்யநிவாஸிநீம் சசிமுகீம் பார்வஸ்த பஞ்சானனாம்

பஞ்சோபசார பூஜா

லம்        ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:
ஹம்     ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:
யம்         வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:
ரம்          அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:
வம்        அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:
ஸம்      ஸர்வாத்மனே சர்வோபசாரான் கல்பயாமி நம:

மூல மந்த்ரம்

” ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் தும்  உத்திஷ்டபுருஷி  கிம்ஸ்வபிஷி 
பயம் மே ஸமுபஸ்திதம் 
யதி சக்யமா சக்யம்வா தன்மே பகவதி சமய ஸ்வாஹா”

ஹ்ருதயாதி நியாஸம்  :    பூர் புவஸ்வரோமிதி  திக் விமோக:

த்யானம் –  லமித்யாதி பூஜா  – சமர்ப்பணம்

சுபம்
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s