ஜய துர்கா மஹா மந்த்ரம்

ஜய துர்கா மந்திரம்:

அஸ்ய ஸ்ரீ  ஜயதுர்கா மஹா மந்த்ரஸ்ய  ப்ரம்மா  ருஷி: காயத்ரி  சந்த:
ஸ்ரீ  ஜயதுர்கா பரமேஸ்வரி தேவதா தும்  பீஜம் ரம் சக்தி   ஸ்வாஹா கீலகம்
ஸ்ரீ ஜயதுர்க்கா பரமேஸ்வரி  பரீத்யர்த்தே  ஜபே விநியோக:

ஓம்  ஸ்ரீ ஜய துர்கே                      அங்குஷ்டாப்                 ஹ்ருதயா  
ஓம் துர்கே                                       தர்ஜ                                  ஸிரஸே
ஓம்  துர்காயை                             மத்யமா                           ஸிகாயை
ஓம் பூத ரக்ஷிணீ                           அனாமி                            கவசாய
ஓம் துர்கே துர்கே ரக்ஷ்ணி      கனிஷ்டி                           நேத்ரத்
ஓம் ஸ்வாஹா                             கரதல                                அஸ்த்ரா

பூர்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக் பந்த:

த்யானம்

காலாப்ராபாம் கடாக்ஷை ரரிகுலபய தரம்மௌளி பத்தேத்து ரேகாம்
சக்ரம் சங்கம் க்ருபாணாம் த்ரிசிகமபி கரைருத் வஹந்தீம் த்ரீநேத்ராம்
ஸிம்மஸ்கந்தாதி ரூடாம் த்ரிபுவனமகிலம் தேஜஸா பூராயந்தீம்
த்யாயேத் துர்க்காம் ஜயாக்கியாம் த்ரிதசபரிந்குதாம்  ஸேவிதாம்                          
                                                                                                              ஸிப்திகாமை:

பஞ்சோபசார பூஜா

லம்        ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:
ஹம்     ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:
யம்         வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:
ரம்          அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:
வம்        அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:
ஸம்      ஸர்வாத்மனே சர்வோபசாரான் கல்பயாமி நம:

மூல மந்த்ரம்

” ஓம் துர்கே துர்கே ரக்ஷிணீ ஸ்வாஹா”  


ஹ்ருதயாதி நியாஸம்  :    பூர் புவஸ்வரோமிதி  திக் விமோக:

த்யானம் –  லமித்யாதி பூஜா  – சமர்ப்பணம்

சுபம்
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s