சாந்தி துர்கா

சாந்தி துர்கா

அஸ்ய ஸ்ரீ சாந்தி  துர்கா மஹாமந்த்ரஸ்ய  சேஷபர்யங்கசாயி பகவான் நாராயண ருஷி: தேவி காயத்ரி சந்த:  ஸ்ரீ சாந்தி  துர்கா பரமேஸ்வரி தேவதா தும்  பீஜம் காம் ஸக்தி   தேவீம்  கீலகம் ஸ்ரீ சாந்தி   துர்கா பரமேஸ்வரி பிரசாதேன ஸர்வோபத்ரவ நிவித்யர்த்தே  ஜபே விநியோக:

ஸர்வக்ஞாயை ஹ்ராம்
                             துர்காயை       அங்குஷ்டாப்யாம் நம:                 ஹ்ருதாய நம:
நித்யத்ருப்த்தாயை ஹ்ரீம்
                             துர்காயை        தர்ஜநீப்யாம் நம:                            ஸிரசே ஸ்வாஹா
அனாதிபோதாயை ஹ்ரூம்
                              துர்காயை       மத்யமாப்யாம் நம:                        சிகாயைவௌஷட்   ஸ்வதந்த்ராஸ்ய ஹ்ரைம்
                              துர்காயை        அனாமிகாப்யாம் நம:                   கவசாய ஹூம்
அலுப்தசக்த்யை ஹ்ரௌம்
                              துர்காயை         கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:                 நேத்த்ரத்தராய …….
அனந்தஸக்த்யை ஹர:
                               துர்காயை         கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம:  அஸ்த்ராய பட்                                                
பூர்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக் பந்த:

த்யானம்

சங்கம் சக்ரமஸிம்ச சர்மச சரம் சாபம் கதாம் சூலகாம்
பிப்ராணாவரதாபயாம்ருத கடான் ரத்னௌக பாத்ரம்ததா
பூஷாபிர் மகுடாதிபி: பரிவ்ருதாம் ஹேமாமம்பராம் அம்பிகாம்
த்யாயேத் சந்திரகலான் விதாம் ஸூரக்ணைரீட்யாம் ஜகன் மங்களம்

பஞ்சோபசார பூஜா

லம்        ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:
ஹம்     ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:
யம்         வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:
ரம்          அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:
வம்        அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:
ஸம்       ஸர்வாத்மனே  சர்வோபசாரான் கல்பயாமி நம:

மூல மந்த்ரம்

”  ஓம் ஹ்ரீம் தும் துர்க்காம் தேவீம சரணம்  அஹம் ப்ரபத்யே  “

ஹ்ருதயாதி நியாஸம்  :    பூர் புவஸ்வரோமிதி  திக் விமோக:

த்யானம் –  லமித்யாதி பூஜா  – சமர்ப்பணம்

சுபம்
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s