தீப துர்கா

தீப துர்கா

அஸ்ய ஸ்ரீ தீப  துர்கா மஹாமந்த்ரஸ்ய  பரப்பிரஹ்மருஷி: ப்ருஹதீ சந்த:  ஸ்ரீ தீப  துர்கா  தேவதா ஓம்  பீஜம் ஸ்வாஹா ஸக்தி   ஸ்ரீம் கீலகம் ஸ்ரீ தீப  துர்க்கா பிரசாத ஸித்யர்த்தே  ஜபே விநியோக:

ஓம் ஜாதவேதோ துர்காயை        அங்குஷ்டாப்யாம் நம:      ஹ்ருதாய நம:
ஓம் வன                  துர்காயை        தர்ஜநீப்யாம் நம:                  ஸிரசே ஸ்வாஹா
ஓம்  சூலினி           துர்காயை        மத்யமாப்யாம் நம:              சிகாயைவௌஷட்
ஓம் ஜ்வல              துர்காயை        அனாமிகாப்யாம் நம:          கவசாய ஹூம்
ஓம் கிரி                    துர்காயை        கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:        நேத்த்ரத்தராய …….
ஓம் தீப                     துர்காயை        கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம:   அஸ்த்ராய பட்
பூர்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக் பந்த:

த்யானம்

தீபாந்தர் ஜ்வலிதா அரவிந்த ஸத்ருசா ஸிம்ஹானஸ்தா சிவா
சூலேஷ் வாஸ சராரி சங்ககமலா பீதிஷ்ட ஹஸ்தோஜ்வலா
ஸ்ம்பூஜ்யாமரலேக வாஸி பிரஸாவாகேலயந்தீ முதா
ஸ்வாபாதீப்த நிஸா மஹேசரமணீ  துர்காம்பிகாம் ரக்ஷதாம்

பஞ்சோபசார பூஜா

லம்        ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:
ஹம்     ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:
யம்         வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:
ரம்          அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:
வம்        அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:
ஸம்       ஸர்வாத்மனே  சர்வோபசாரான் கல்பயாமி நம:

மூல மந்த்ரம்

”  ஓம் ஆம் ஹ்ரீம் க்ரோம் அமும் துர்கே ஏஹயேஹி ஆவேசய ஆவேசய க்ரோம் தும் துர்க்கே க்ரோம் ஹ்ரீம் ஆம் ஹம்பட் ஸ்வாஹா  “
ஹ்ருதயாதி நியாஸம்  :    பூர் புவஸ்வரோமிதி  திக் விமோக:

த்யானம் –  லமித்யாதி பூஜா  – சமர்ப்பணம்

சுபம்
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s