லவண துர்கா

லவண துர்கா

அஸ்ய ஸ்ரீ லவண  துர்கா மஹாமந்த்ரஸ்ய  ஆங்கிரஸ: ருஷி: அனுஷ்டுப் சந்த:  ஸ்ரீ    லவண  துர்கா  தேவதா க்ரோம்  பீஜம் ஹ்ரீம் ஸக்தி   ஸ்ரீ  லவண  துர்க்கா பிரசாத ஸித்யர்த்தே  ஜபே விநியோக:

ஓம் சிடி சிடி                                     அங்குஷ்டாப்யாம் நம:              ஹ்ருதாய நம:
ஓம் சண்டால்யை                         தர்ஜநீப்யாம் நம:                          ஸிரசே ஸ்வாஹா
ஓம் மஹாசண்டால்யை            மத்யமாப்யாம் நம:                    சிகாயைவௌஷட்
ஓம் அமுகம் மே                            அனாமிகாப்யாம் நம:                 கவசாய ஹூம்
ஓம் வசமானய                                கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:              நேத்த்ரத்தராய …….
ஓம் ஸ்வாஹா                                கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம:  அஸ்த்ராய பட்                                            
பூர்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக் பந்த:

த்யானம்

கரகமல விராஜத் சக்ர சங்காஸி சூலா
பரிலஸித கிரிடா பாடிதானேக தைத்யா
த்ரிநயன லஸிதாங்கீ திக்ம ரச்மி ப்ரகாசா
பவனஸகநி பாங்கீ லாவணீ பாது துர்க்கா ( பாது காத்யாயனீல:)

பஞ்சோபசார பூஜா

லம்        ப்ருதிவ்யாத்மநே கந்தம் கல்பயாமி நம:
ஹம்     ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணீ கல்பயாமி நம:
யம்         வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி நம:
ரம்          அக்ன்யாத்மனே தீபம் கல்பயாமி நம:
வம்        அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் கல்பயாமி நம:
ஸம்       ஸர்வாத்மனே  சர்வோபசாரான் கல்பயாமி நம:

மூல மந்த்ரம்

”  ஓம் சிடி சிடி சண்டால்யை மஹா சண்டால்யை 
அமுகம் மே வசமானய ஸ்வாஹா   “

ஹ்ருதயாதி நியாஸம்  :    பூர் புவஸ்வரோமிதி  திக் விமோக:

த்யானம் –  லமித்யாதி பூஜா  – சமர்ப்பணம்

சுபம்
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s